Fotterapeut

(For tiden vikar).

Hva er en fotterapeut?
En fotterapeut behandler og forebygger lidelser knyttet til hud, muskler, skjelett og negler. Fotterapeuter er autorisert helsepersonell med unik helsefaglig kompetanse på fot
og ankel.

Vanlige arbeidsoppgaver for  fotterapeuten
vurdere bevegelighet og funksjon i foten
– behandle og forebygge skorelaterte fotproblemer
– gi råd og veiledning om bruk av riktig sko ut ifra brukerbehov
– behandle ulike negl- og hudlidelser (inngrodd negl, hard hud med sprekker,
vorter, torner, neglesopp, fotsopp osv.)
– bruke individuelle avlastning og såler som behandlingsmetode
– forebygge og behandle fotlidelser relatert til sykdommer som blant annet diabetes    og revmatisme.
– en fotterapibehandling gir også pleie til føttene.